Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Lovely Locket

Artikel 1 - Definities

1.1. "Lovely Locket" verwijst naar de online webshop Lovely Locket, gevestigd in Nederland, met als hoofdactiviteit de verkoop van producten via het internet.

1.2. "Klant" verwijst naar een natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten aanschaft via de website van Lovely Locket.

1.3. "Website" verwijst naar de online webshop van Lovely Locket, bereikbaar via het webadres https://lovelylocket.nl

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Lovely Locket en de klant.

2.2. Door een bestelling te plaatsen op de website van Lovely Locket, gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

2.3. Lovely Locket behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op enig moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe bestellingen.

Artikel 3 - Bestellingen en Overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen op de website van Lovely Locket zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt.

3.2. Een overeenkomst tussen Lovely Locket en de klant komt tot stand op het moment dat Lovely Locket de bestelling van de klant heeft bevestigd en de betaling is ontvangen.

3.3.Lovely Locket behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren als er sprake is van vermoedelijke fraude of onjuiste gegevensverstrekking door de klant.

Artikel 4 - Prijzen en Betaling

4.1. De prijzen op de website van Lovely Locket zijn inclusief btw en verzendkosten, tenzij anders vermeld.

4.2. Betaling kan worden gedaan via de betaalmethoden die op de website worden aangeboden.

4.3. Lovely Locket behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen. De prijzen voor reeds geplaatste bestellingen blijven ongewijzigd.

Artikel 5 - Levering en Verzending

5.1. Lovely Locket zal zich inspannen om bestellingen binnen de aangegeven levertijd te verzenden. Vertragingen kunnen echter optreden als gevolg van externe factoren waar Lovely Locket geen controle over heeft.

5.2. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste verzendinformatie. Lovely Locket is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van onjuiste verzendinformatie.

Artikel 6 - Retourbeleid

6.1. De klant heeft het recht om producten binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren, mits de producten ongebruikt en in originele staat verkeren.

6.2. Lovely Locket zal het aankoopbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten terugbetalen.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1. Lovely Locket is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de producten of de website.

7.2. Lovely Locket is niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van haar verplichtingen als gevolg van overmacht.

KvK nummer: 93182147

BTW nummer: NL005003992B81

Artikel 8 - Geschillen

8.1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen Lovely Locket en de klant is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Geschillen tussen Lovely Locket en de klant zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.